Prywatność

Przegląd

Utrzymanie bezpieczeństwa Twoich danych jest priorytetem w Tattoo Supply London (określanym jako „Tattoo Supply London”, „my”, „nas” lub „nasz” w niniejszej Informacji o ochronie prywatności) i zobowiązujemy się do poszanowania Twojej prywatności prawa. Gwarantujemy, że zawsze będziemy obchodzić się z Twoimi danymi uczciwie i legalnie. Dążymy również do tego, aby być przejrzystym w zakresie tego, jakie dane o Tobie zbieramy i w jaki sposób wykorzystujemy je w sposób komercyjny, aby uwzględnić zainteresowania naszych klientów i innych użytkowników biznesowych.

Zbieramy informacje o Tobie, aby przetworzyć Twoje zamówienie, zarządzać Twoim kontem, odpowiadać na Twoje zapytania, chronić naszych klientów i pracowników, zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo naszej działalności i strony internetowej oraz, jeśli wyrazisz na to zgodę, wysyłać Ci informacje o naszych produktach oraz oferty dostosowane do Twoich zainteresowań i preferencji.

Będziemy udostępniać Twoje dane tylko naszym usługodawcom i naszym podmiotom stowarzyszonym w powyższych celach, a także organom regulacyjnym, jeśli jest to wymagane przez prawo.

Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak pozostaniesz klientem Tattoo Supply London, chyba że zamkniesz swoje konto użytkownika lub poprosisz nas o zmianę lub usunięcie tych danych. Zobowiązujemy się zmienić, uzupełnić lub uniemożliwić wykorzystanie jakichkolwiek danych, gdy tylko polecisz nam to, wysyłając do nas e-mail na adres tattoosupplylondon@gmail.com lub dzwoniąc pod numer 07747841890. Jeśli kiedykolwiek będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swoich praw, skontaktuj się z naszym Działem Operacyjnym Dyrektor w tattoosupplylondon@gmail.com

1. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE

2. REKLAMA COOKIES I WEB-BANERY

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

4. PRZELEWY MIĘDZYNARODOWE

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

6. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY

7. JAK CHRONIMY TWOJE DANE

8. CO MOŻESZ ZROBIĆ, ABY POMÓC OCHRONIĆ SWOJE DANE

9. TWOJE PRAWA

10. DANE KONTAKTOWE

1. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE

Cel

Podstawa prawna przetwarzania

Proces zakupu i dostawy produktów obejmujący przyjmowanie i obsługę zamówień, dostarczanie produktów i komunikowanie się z Tobą w sprawie Twoich zamówień.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z Tobą.

Zarządzanie naszymi relacjami handlowymi z Tobą co obejmuje konfigurację i zarządzanie Twoim kontem u nas, weryfikację Twojej tożsamości, zapewnienie obsługi klienta i komunikowanie się z Tobą w sprawie Twoich zakupów lub zaangażowania z nami.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z Tobą.

Zarządzanie płatnościami za świadczone przez nas usługi w tym proces rozliczeniowy, w którym kupujesz produkt za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z Tobą.

Komunikowanie się z Tobą na Twoje żądanie w celu dostarczenia Ci informacji o naszych usługach i produktach w celu podjęcia kroków przed przystąpieniem do usługi.

Niezbędne do podjęcia kroków przed zawarciem z Tobąumowy.

Zapewnienie prawidłowego administrowania naszą firmą co obejmuje zarządzanie roszczeniami i prośbami oraz ich rozpatrywanie, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz zarządzanie naszymi relacjami biznesowymi i możliwościami.

Konieczne dla naszegoprawnie uzasadnionego interesurealizowanego przez nas lub naszych usługodawców działających w naszym imieniu lub przez stronę trzecią, o ile takie interesy nie stanowią wysokiego ryzyka dla Twoich praw i wolności.

Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie ciągłości naszej działalności.

Zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie oszustw lub innych nielegalnych lub nieautoryzowanych działańco obejmuje monitorowanie aktywności użytkowników i sieci w celu zapobiegania oszustwom i wykrywania przestępstw, w tym audytu naszych systemów i wdrażania środków bezpieczeństwa.

Konieczne dla naszegoprawnie uzasadnionego interesurealizowanego przez nas lub naszych usługodawców działających w naszym imieniu lub przez stronę trzecią, o ile takie interesy nie stanowią wysokiego ryzyka dla Twoich praw i wolności.

Naszym uzasadnionym interesem jest zachowanie bezpieczeństwa naszej usługi

Przeprowadzanie badań rynku i działań związanych z ulepszaniem usług w celu lepszego zrozumienia Twoich potrzeb, co obejmuje przeprowadzanie analizy statystycznej aktywności online, użytkowania, przeglądarki, urządzenia i innych danych.

Konieczne dla naszegoprawnie uzasadnionego interesurealizowanego przez nas lub naszych usługodawców działających w naszym imieniu lub przez stronę trzecią, o ile takie interesy nie stanowią wysokiego ryzyka dla Twoich praw i wolności.

Naszym uzasadnionym interesem jest sprawienie, aby nasze produkty, usługi i funkcje strony internetowej były bardziej odpowiednie i poprawiały komfort użytkowania.

Wysyłanie komunikatów marketingowych o naszych ofertach, promocjach i produktach dostosowanych do Twoich zainteresowań. Ponieważ jesteś cenionym klientem firmy, możemy zbierać dane bezpośrednio od Ciebie, a także analizować Twoją aktywność związaną z przeglądaniem i zakupami online oraz Twoje odpowiedzi na komunikację marketingową. Wyniki tej analizy, wraz z innymi danymi demograficznymi, pozwalają nam zapewnić, że skontaktujemy się z Tobą z informacjami o produktach i ofertach, które są dla Ciebie istotne.

Gdy zapisałeś się na nasz biuletyn lub inne treści, wyślemy Ci odpowiednie informacje dostosowane do Twoich zainteresowań na podstawie Twojej zgody.

Gdy zgoda nie jest wymagana, ponieważ jesteś istniejącym klientem, który kupił lub negocjował zakup podobnej usługi lub produktu w przeszłości, możemy wysyłać Ci komunikaty marketingowe w oparciu o nasz uzasadniony interes realizowany przez nas o ile takie interesy nie stanowią wysokiego ryzyka dla Twoich praw i wolności.

Naszym uzasadnionym interesem jest promowanie naszej działalności i dostarczanie Państwu ofert odpowiednich usług i produktów.

We wszystkich naszych wiadomościach e-mail umieścimy link do rezygnacji z subskrypcji, co uniemożliwi otrzymywanie dalszej komunikacji.

W celu ustalania, wykonywania lub obrony roszczeń w podejrzewanym lub toczącym się postępowaniu sądowym.

Niezbędne do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

W celu wykonywania lub wykonywania jakichkolwiek praw lub obowiązków nałożonych na nas przez prawo. Tam, gdziejesteśmy prawnie zobowiązani, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z określonymi przepisami, ustawowymi kodeksami postępowania i innymi zobowiązaniami prawnymi lub podatkowymi.

Niezbędne do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

 

2. REKLAMA COOKIES I WEB BANERY

Jeśli odwiedzasz nasze strony internetowe, możesz otrzymywać spersonalizowane banery reklamowe podczas przeglądania innych stron internetowych. Wszelkie reklamy banerowe, które zobaczysz, będą dotyczyć produktów, które oglądałeś podczas przeglądania naszych stron internetowych na Twoim komputerze lub innych urządzeniach.

Reklamy te są dostarczane przez Tattoo Supply London za pośrednictwem wiodących na rynku wyspecjalizowanych dostawców, korzystających z plików „cookies” umieszczonych na Twoim komputerze lub innych urządzeniach. W każdej chwili możesz usunąć lub wyłączyć pliki cookie. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

 

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Nasi usługodawcy i dostawcy

Aby udostępnić Ci niektóre usługi, może być konieczne udostępnienie Twoich danych osobowych niektórym z naszych partnerów serwisowych. Należą do nich dostawcy usług IT, dostawy i marketingu.

Tattoo Supply London zezwala swoim dostawcom usług na przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko wtedy, gdy potwierdzimy, że stosują oni odpowiednią ochronę danych i środki kontroli bezpieczeństwa. Na dostawców usług nakładamy również zobowiązania umowne dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych, co oznacza, że ​​mogą oni wykorzystywać Twoje dane wyłącznie do świadczenia usług nam i Tobie, a nie do innych celów.

Inne strony trzecie

Oprócz naszych dostawców usług, nie będziemy ujawniać Twoich danych osobowych żadnej stronie trzeciej, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej. Nigdy nie będziemy sprzedawać ani wynajmować naszych danych klientów innym organizacjom w celach marketingowych.

Możemy udostępniać Twoje dane:

- agencje informacji kredytowej w razie potrzeby przy płatnościach kartą

- organy rządowe, organy regulacyjne, organy ścigania, sądy/trybunały i ubezpieczyciele, gdy jesteśmy do tego zobowiązani:

- w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych

- w celu skorzystania z przysługujących nam praw (np. w sprawach sądowych)

- w celu zapobiegania, wykrywania, ścigania przestępstw lub ścigania przestępców

- dla ochrony naszych pracowników i klientów

4. PRZELEWY MIĘDZYNARODOWE

Aby dostarczyć Ci produkty i usługi, czasami konieczne jest, abyśmy udostępnili Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zwykle dzieje się tak, gdy usługodawcy znajdują się poza EOG lub jeśli masz siedzibę poza EOG. Te transfery podlegają specjalnym zasadom wynikającym z przepisów o ochronie danych.

Jeśli tak się stanie, zapewnimy, że transfer będzie zgodny z przepisami o ochronie danych, a wszystkie dane osobowe będą bezpieczne. Naszą standardową praktyką jest stosowanie „standardowych klauzul umownych”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską w przypadku takiego przekazywania lub innych odpowiednich zabezpieczeń, aby umożliwić przekazywanie danych osobowych z Wielkiej Brytanii lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) do innych krajów zgodnie z z obowiązującymi przepisami.

Możesz skontaktować się z nami w celu uzyskania dalszych informacji na temat środków stosowanych do przelewów międzynarodowych, korzystając z danych kontaktowych poniżej.

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe, będzie zależeć od:

• jaki rodzaj produktu lub usługi świadczymy dla Ciebie;

• jak długo prawo lub przepisy mówią, że musimy;

• czego potrzebujemy do zapobiegania oszustwom i innym przestępstwom finansowym;

• czego potrzebujemy, aby odpowiedzialnie pożyczać;

• inne uzasadnione powody biznesowe (na przykład dlatego, że musimy odpowiedzieć na skargę lub roszczenie prawne).

Dlatego dla różnych typów danych obowiązują różne okresy przechowywania, jednak zazwyczaj będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo pozostaniesz klientem Tattoo Supply London, chyba że zamkniesz swoje konto użytkownika lub poprosisz nas o zmianę lub usunięcie tych danych. Jeśli nie jesteś obecnie klientem Tattoo Supply London, najdłużej przechowujemy dane osobowe o Tobie przez dwa lata.

6. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY I SKĄD?

Tattoo Supply London może zbierać następujące informacje o Tobie:

- Twoje imię i nazwisko, wiek/data urodzenia i płeć

- Twoje dane kontaktowe: adres pocztowy w tym adresy do fakturowania i dostawy, numery telefonów (w tym numery telefonów komórkowych) oraz adres e-mail

- zakupy i zamówienia dokonane przez Ciebie

- Twoje działania związane z przeglądaniem naszych stron internetowych

- Twoje hasło(a)

- dane Twojej karty płatniczej (kiedy dokonujesz zakupu lub składasz u nas zamówienie)

- Twoje preferencje komunikacyjne i marketingowe

- Twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety

- Twoja lokalizacja

- Twoja korespondencja i komunikacja z nami

- inne publicznie dostępne dane osobowe, w tym te, które udostępniłeś za pośrednictwem platformy publicznej (takiej jak kanał na Twitterze, strona na Instagramie lub publiczna strona na Facebooku).

Nasze strony internetowe nie są przeznaczone dla dzieci i nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci.

Ta lista nie jest wyczerpująca i w określonych przypadkach może być konieczne zebranie dodatkowych danych do celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Niektóre z powyższych danych osobowych są gromadzone bezpośrednio, na przykład podczas zakładania konta internetowego na naszej stronie internetowej lub wysyłania wiadomości e-mail do naszego zespołu obsługi klienta. Inne dane osobowe są gromadzone pośrednio podczas korzystania z naszej strony internetowej, na przykład podczas przeglądania lub zakupów.Możemy również zbierać dane osobowe od stron trzecich, które mają Twoją zgodę na przekazanie nam Twoich danych, lub z publicznie dostępnych źródeł

7. JAK CHRONIMY TWOJE DANE

Nasze kontrole

Tattoo Supply London dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne.

Nasze środki bezpieczeństwa obejmują:

- szyfrowanie danych

- regularne oceny bezpieczeństwa cybernetycznego wszystkich dostawców usług, którzy mogą przetwarzać Twoje dane osobowe

- regularne ćwiczenia w zakresie planowania scenariuszy i zarządzania kryzysowego, aby zapewnić gotowość do reagowania na ataki cybernetyczne i incydenty związane z bezpieczeństwem danych

- regularne testy penetracyjne systemów

- kontrole bezpieczeństwa, które chronią całą infrastrukturę IT Tattoo Supply London przed zewnętrznym atakiem i nieautoryzowanym dostępem

- wewnętrzne zasady określające nasze podejście do bezpieczeństwa danych i szkolenia dla pracowników.

8. CO MOŻESZ ZROBIĆ, ABY POMÓC OCHRONIĆ SWOJE DANE

Tattoo Supply London nigdy nie poprosi Cię o potwierdzenie danych konta bankowego lub karty kredytowej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail, która rzekomo pochodzi od nas, prosząc Cię o to, zignoruj ​​ją i nie odpowiadaj.

Jeśli korzystasz z urządzenia komputerowego w miejscu publicznym, zalecamy, aby zawsze wylogowywać się i zamykać przeglądarkę internetową po zakończeniu sesji online.

Ponadto zalecamy podjęcie następujących środków bezpieczeństwa w celu zwiększenia bezpieczeństwa online zarówno w odniesieniu do Tattoo Supply London, jak i bardziej ogólnie:

- Zachowaj prywatność haseł do konta. Pamiętaj, że każdy, kto zna Twoje hasło, może uzyskać dostęp do Twojego konta.

- Podczas tworzenia hasła użyj co najmniej ośmiu znaków. Najlepsza jest kombinacja liter i cyfr. Nie używaj słów słownikowych, swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail ani innych danych osobowych, które można łatwo uzyskać. Zalecamy również częstą zmianę hasła. Możesz to zrobić, uzyskując dostęp do swojego konta, klikając „Twoje konto”, klikając „Twoje dane” i wybierając „zmień hasło”.

- Unikaj używania tego samego hasła dla wielu kont online.

9. TWOJE PRAWA

W pewnych okolicznościach możesz skorzystać z praw dostępnych na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych w następujący sposób:

  • Jeśli chcesz uzyskać dostęp, poprawić, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych.
  • Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy takie przetwarzanie jest oparte na uzasadnionych interesach, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych lub żądać przenośność Twoich danych osobowych.
  • Jeśli zebraliśmy i przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie Twojej zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które przeprowadziliśmy przed jej wycofaniem, ani nie wpłynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.
  • Masz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z brytyjskim organem ochrony danych, Biurem Komisarza ds. Informacji, pod tym linkiem https://ico.org.uk/make-a-complaint/.

Możesz skorzystać ze swoich praw w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych zawartych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Odpowiadamy na wszystkie żądania, które otrzymujemy od użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodu tożsamości, zanim będziemy mogli odpowiedzieć na powyższe prośby. W niektórych przypadkach możemy odrzucić żądania z pewnych powodów (na przykład, jeśli żądanie jest niezgodne z prawem lub może naruszać tajemnice handlowe lub własność intelektualną lub prywatność innej osoby).

10.DANE KONTAKTOWE

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, w jaki sposób Tattoo Supply London wykorzystuje Twoje dane osobowe, na które nie ma tutaj odpowiedzi, lub jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw dotyczących danych osobowych, skontaktuj się z nami w jeden z następujących sposobów:

- zadzwoń do nas: 07747 841 890

- napisz do nas na adres: tattoosupplylondon@gmailcom

Jak wspomniano powyżej, masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji. Dalsze informacje, w tym dane kontaktowe, są dostępne na stronie https://ico.org.uk/make-a-complaint/.

.